Er | Rb | Eb | err

erb čeština

Překlad erb anglicky

Jak se anglicky řekne erb?
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyČas jít | Time to goPatnáct způsobů, jak anglicky říct, že už je čas jít.Naučit se 15vet.cz »

Příklady erb anglicky v příkladech

Jak přeložit erb do angličtiny?

Citáty z filmových titulků

Je hezké, že jste mě povýšil do šlechtického stavu, a doufám, že se Vaše Výsost neurazí, že jsem se rozhodla ten erb odstranit ze svých kancelářských potřeb, prádla i z celého života.
It was very gracious of you to elevate me to that lofty station and I hope Your Highness won't be too insulted but I have definitely made up my mind to remove the crest from my stationery my lingerie, and my life.
Děvenko, v kostele Svatého Jiří na Hanoverském náměstí, už položili koberec a otec se třese na šlechtický erb.
Child, the carpet is already laid at St. George's, Hanover Square. And Father's simply aching to have a coat of arms on the jam label.
Drákulův erb.
The Dracula crest.
To je ale krásný erb.
What a beautiful coat of arms.
Jestli jsem poznal dobře jeho erb, jeho pluk leží na půl míle jižně. Vyšli hned posla k lordu Stanleyovi.
Unless I have mista'en his colors much, his regiment lies half a mile at least. to northward of our power, milord.
Dokonce i erb.
With your crest and everything.
Karpatský královský erb.
The Royal Carpathian Arms.
Je na ni erb se třemi diamanty!
It bears the three-diamond crest!
Shogenův erb?
Shogen's crest?
Baskervillský erb, vyrytý na jílci.
The Baskerville crest, engraved on the hilt.
Za dalších 500 marek vám přidám i rodinný erb.
For an additional 500 marks, I will include the family crest.
Namalujte erb na dveře automobilu.
I want you to paint this crest on the door of a car.
Dekorace, von Droste Schattenburský erb a zkřížené vlajky, německou a americkou.
TABLE DECORATION: The Von Droste-Schattenburg. coat of arms with crossed flags. German and Confederate.
A tohle je rodinný erb.
And here's the family crest.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Ve studii zveřejněné letos v lednu se ekonomové Claude Erb a Campbell Harvey zamýšlejí nad několika možnými modely základní ceny zlata a zjišťují, že zlato je s kterýmkoliv z nich spojeno přinejlepším volně.
In a study published in January, the economists Claude Erb and Campbell Harvey consider several possible models of gold's fundamental price, and find that gold is at best only loosely tethered to any of them.
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyPaměť | MemoryJak anglicky mluvit o pamatování a zapomínání.Naučit se 15vet.cz »