ardent passion angličtina

Synonyma Anglická synonyma

Která slova mají v angličtině podobný význam jako ardent passion?

ardent passion angličtina » angličtina

genuine love
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyZdvořilost | Being politeTyhle věty v angličtině otvírají dveře: jak požádat o pomoc, jak nabídnout pomoc a jak se chovat zdvořile.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...