ardent love angličtina

Synonyma Anglická synonyma

Která slova mají v angličtině podobný význam jako ardent love?

ardent love angličtina » angličtina

devotion zeal passionate passion love passionately faithfulness
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyVedro | HeatTakhle si můžete anglicky postěžovat na letní vedro.Naučit se 15vet.cz »

Příklady ardent love anglicky v příkladech

Jak přeložit ardent love do angličtiny?

Citáty z filmových titulků

Haló, Love!
Hi, Lov!
Poslouchej mě, Love Bensey.
You listen to me, Lov Bensey.
Ahoj, Love.
Hey, Lov.
Love, řekneš mi konečně, co máš v tom pytli?
Lov, will you tell me whatever it is you got in that croker sack?
Dáš mi kousek, Love?
Ain't you gonna give me just a bite, Lov?
Tak co ty na to, Love?
Well, what do you say, Lov?
Jenom malej kousek, Love.
Just one little bitty bite, Lov?
Prosím, Love.
Please, Lov.
Cílová oblast je 2-7-4, Love a Mike.
Find target area 2-7-4, Love and Mike.
Oh, to je love song.
Oh, it is a lovesong.
We bless Thee for our creation preservation and all the blessings of this life but, above all for Thine inestimable love and redemption of the world by our Lord Jesus Christ for the means of grace and for the hope of glory.
We bless Thee for our creation preservation and all the blessings of this life but, above all for Thine inestimable love and redemption of the world by our Lord Jesus Christ for the means of grace and for the hope of glory.
To je úkol pro rotu Love Pozici zaujmou ve stejné době.
Love Company's assignment. They should be in position by the time you get there.
Rota Love je v tuhém boji.
Love Company's having a bad time.
Rota Love nezačala dobře.
Love Company's got off on the wrong foot.

Možná hledáte...

Doporučujeme...Patnáct vět anglickyLevné, nebo drahé? | Cheap or expensive?Patnáct anglických vět na téma ceny a útraty.Naučit se 15vet.cz »