are you a man or a mouse angličtina

Význam are you a man or a mouse význam

Co v angličtině znamená are you a man or a mouse?

are you a man or a mouse

rhetorical
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyOtázky | QuestionsTěchto patnáct vět vám v angličtině pomůže s kladením otázek a s odpovídáním na ně.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...

are | you | a | man | or | mouse