are you going angličtina

jedeš, jdeš

Překlad are you going překlad

Jak z angličtiny přeložit are you going?

are you going angličtina » čeština

jedeš jdeš
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyHudba | MusicAnglické konverzační minimum na téma hudba.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...

are | you | going