area around angličtina

Synonyma Anglická synonyma

Která slova mají v angličtině podobný význam jako area around?

area around angličtina » angličtina

surround enclosure
Doporučujeme...Essential Grammar in UseKoupit booktook.cz »

Příklady area around příklady

Jak se v angličtině používá area around?

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

In a wider context this could lead to a strengthening of the so-called Northern Dimension of the EU, where the goal is a free trade area to include all the countries around the Baltic Sea.
V širším kontextu by tento vývoj mohl vést k posílení takzvané Severní dimenze Evropské unie, jejímž cílem je oblast volného obchodu všech zemí ležících při Baltském moři.

Možná hledáte...

Doporučujeme...Angličtina: konverzaceṠ námi se domluvíteKoupit booktook.cz »