Gary | Gerry | tarry | parry

Garry angličtina

Význam Garry význam

Co v angličtině znamená Garry?

Garry

A en given name, a mostly British variant of Gary. A river in Inverness-shire, Highland council area, Scotland, which flows into Loch Oich. A river in Perthshire, Perth and Kinross council area, Scotland, which joins the River Tummel.
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyPeníze | MoneyPatnáct vět o penězích, bez kterých se v angličtině neobejdete.Naučit se 15vet.cz »

Příklady Garry příklady

Jak se v angličtině používá Garry?

Citáty z filmových titulků

What is it, Garry?
Co říkáš, Garry?
I'm Dr Garry, the surgeon.
Já jsem dr. Garry, chirurg.
That is an absolutely beautiful scar, Dr Garry.
To je překrásná jizva, dr. Garry.
Yes, Garry, they dig it up. They cart it back. It gets thawed out, wakes up, not in the best of moods.
Jo, vykopali to, odvezli zpátky, roztálo to, vzbudilo se to, nejspíš v blbý náladě.
Get them from Garry.
Vem si je od Garryho.
I'll get Garry. We'll meet in Blair's room.
Já přivedu Garryho.
That was one of those Things out there trying to imitate him, Garry.
Byla to jedna z těch věcí, co se ho snažila napodobit, Garry.
Garry, wait a minute, wait a minute.
Garry, počkej!
Garry!
Garry!
You guys gonna listen to Garry? You gonna let him give the orders?
Vy ještě budete poslouchat Garryho, jeho rozkazy?
All right, Doc, Garry and Clark, move over there away from the others.
Doktore, Garry a Clarku, jděte stranou od ostatních.
I thought you'd feel that way, Garry.
Věděl jsem, že si to budeš myslet, Garry.
Garry, plant yours in the old storage room.
Garry, dej nálože do starého skladu.
Where are you, Garry?
Kde jsi Garry, Garry?

garry čeština

Příklady Garry anglicky v příkladech

Jak přeložit Garry do angličtiny?

Citáty z filmových titulků

Jsi na řadě, Garry.
Gerry, you're next.
Pán hradu Garry, věšel své nepřátele, na těchto břevnech aby byli varováním pro každého.
The lords of Garre Castle hung up their enemies at this crossbar, to warn everyone.
Hrad Garry?
Garre Castle?
Co říkáš, Garry?
What is it, Garry?
Bloom má strach, že si Garry jeho nohu splete s kandelábrem.
Bloom is afraid that he think your leg is a pole.
V pořádku, Garry.
It's all right, Gary.
Já jsem dr. Garry, chirurg.
I'm Dr Garry, the surgeon.
To je překrásná jizva, dr. Garry.
That is an absolutely beautiful scar, Dr Garry.
To je Garry.
This is Gary.
Garry.
Gary.
Garry jsi doma?
Gary, are you home?
Garry, vysvětli mi, co to má znamenat?
Gary, what the hell is going on here?
Garry, ať okamžitě opustí náš dům!
Gary, get them out of here.
Hej Garry, víš co se stalo?. Co?
Hey, guys, you know something?
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyVedro | HeatTakhle si můžete anglicky postěžovat na letní vedro.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...