Gary | gerry | larry | Harry

garry čeština

Příklady garry německy v příkladech

Jak přeložit garry do němčiny?

Citáty z filmových titulků

Jsi na řadě, Garry.
Keine Angst, die fressen dich schon nicht auf.
To je Garry.
Das ist Gary.
Garry.
Gary.
Garry jsi doma?
Gary, bist du zu Hause?
Garry, vysvětli mi, co to má znamenat?
Gary, was zur Hölle geht hier vor?
Garry, ať okamžitě opustí náš dům!
Gary, wirf sie raus!
Hej Garry, víš co se stalo?. Co?
Hey, wisst ihr was?
Ahoj Garry.
Hey, Gary.
Tak se měj Garry.
Danke noch mal, Gary.
Garry, kde si byl?
Gary, wo warst du denn?
Hej,Garry, víš kdo tady je?
Wisst ihr. Hey, Gary, rate mal, wer hier ist.
Garry.
Gary, David, was läuft so?
Garry, to je.
Gary, das ist.
Ahoj Garry.
Hi, Gary.
Doporučujeme...Patnáct vět německyKudy? Tudy! | Gehen Sie geradeausTyhle věty v němčině vám jednou možná pomůžou najít cestu v cizím městě.Naučit se 15vet.cz »

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Internetový podnikatel Peter Thiel a legendární šachový přeborník Garry Kasparov nadnesli, že neduh sahá hlouběji, a totéž prohlásil i ekonom Robert Gordon.
Der Internet-Unternehmer Peter Thiel und der legendäre Schachweltmeister Garri Kasparow behaupten ebenso wie der Ökonom Robert Gordon, dass die Malaise sogar noch tiefer reicht.
Nedávno několik autorů, mimo jiné internetový podnikatel Peter Thiel a politický aktivista a bývalý mistr světa v šachu Garry Kasparov, obhajovalo poměrně radikální výklad zpomalení.
In jüngster Zeit haben eine Reihe von Autoren, darunter der Internetunternehmer Peter Thiel und der politische Aktivist und ehemalige Schachweltmeister Garry Kasparow, eine relativ radikale Interpretation des Abschwungs vertreten.

Možná hledáte...

Doporučujeme...Patnáct vět německyOtázky | FragenTěchto patnáct vět vám v němčině pomůže s kladením otázek a s odpovídáním na ně.Naučit se 15vet.cz »