Harry | garry | barry | vary

larry čeština

Příklady larry německy v příkladech

Jak přeložit larry do němčiny?

Citáty z filmových titulků

Larry, dej mi tu prázdnou sklenici.
Larry, gib mir einen der leeren Töpfe da.
Muj Larry.
Mein Larry.
Larry dostal, co si zasloužil.
Larry hat gekriegt, was er verdient hat.
Muj Larry byl hodný chlapec.
Mein Larry war ein guter Junge.
Larry je šéf.
Larry ist der Boss.
Ani ty, ani Larry.
Sie und Larry auch.
Ale nemůžeš mě takhle trestat. Poslechni, Larry, ty sám jsi taky golfista.
Larry, du bist selbst Golfspieler.
Drahý starý Larry. Věděl jsem, že se nakonec dohodneme.
Ich wusste, du würdest es einsehen.
Ano, drahý? - Porazil jsem chudáka starého Larry Pottera 7 ku 5.
Ich habe Larry Potter haushoch geschlagen.
Jo, je tady se mnou Larry.
Ja. Larry ist auch hier.
Ahoj, Larry.
Hallo, Larry.
Byl jsi někdy v cirkuse, Larry?
Gehst du je in den Zirkus, Larry?
Hop, Larry!
Hopp, Larry!
Mluvíš jako Larry.
Du hörst dich an wie Larry.
Doporučujeme...Patnáct vět německyNemoc a zdraví | Krankheit und GesundheitPatnáct vět v němčině o zdraví, nemoci a uzdravování.Naučit se 15vet.cz »

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Někteří pozorovatelé, například laureát Nobelovy ceny Paul Krugman a bývalý ministr financí USA Larry Summers, nadále pochybují, zda QE skutečně může být účinné.
Trotzdem bezweifeln einige Beobachter - wie etwa Nobelpreisträger Paul Krugman oder der frühere US-Finanzminister Larry Summers - weiterhin, dass die quantitative Lockerung wirklich effektiv sein kann.
Řada přemýšlivých pozorovatelů - jako Robert Rubin ze Citigroup, Larry Summers z Harvardu a Martin Wolf z Financial Times - vyjádřila v nedávných měsících rozpaky nad tím, jak finanční trhy pohlížejí na riziko.
Eine Reihe von aufmerksamen Beobachtern - z. B. Robert Rubin von der Citigroup, Larry Summers von Harvard und Martin Wolf von The Financial Times - haben in den letzten Monaten ihre Verwirrung über die Risikowahrnehmung der Finanzmärkte geäußert.
A tak naši spoluzakladatelé Larry Page a Sergey Brin - podobně jako jiní úspěšní vynálezci - zkoušeli dál.
Also machten sich unsere Gründer Larry Page und Sergey Brin - wie alle erfolgreichen Erfinder - daran, es zu verbessern.
Začneme-li u poptávky, pak Larry Summers, ekonom Harvardovy univerzity a vysoce postavený americký představitel v administrativách Billa Clintona a Baracka Obamy, nedávno naznačil, že se rozvinuté ekonomiky ocitly v sevření sekulární stagnace.
Im Hinblick auf die Nachfrageseite behaupteteLarry Summers, Harvard-Ökonom und hochrangiger US-Regierungsvertreter unter den Präsidenten Bill Clinton und Barack Obama, dass entwickelte Ökonomien von einer säkularen Stagnation erfasst worden seien.
Teď před vleklou stagnací varuje i bývalý klíčový činitel Spojených států, ekonom Larry Summers.
Inzwischen warnt selbst ein früherer Spitzenvertreter der US-Regierung, der Ökonom Larry Summers, vor einer langfristigen Stagnation.
Jeho hlavní poradce pro ekonomiku Larry Summers také poslední dobou hlasitě poukazuje na negativní dopady globalizace na pracující.
Sein wirtschaftspolitischer Chefberater Larry Summers hat sich jüngst ebenso zu den negativen Auswirkungen der Globalisierung auf die amerikanischen Beschäftigen geäußert.
Byl jsem zticha, když byl z mých novin nespravedlivě propuštěn populární karikaturista Larry Feign, a byl jsem pořád zticha, když vyhazov dostal nejlepší satirik našich novin Nury Vitachi.
Ich schwieg, als der populäre Cartoonist der Zeitung, Larry Feign, ungerechtfertigt entlassen wurde und ich schwieg weiter als der beste Satiriker des Blattes, Nury Vittachi, seinen Job verlor.
Je na místě důvěřovat ekonomům, jako jsou Paul Krugman, Paul Romer, Gary Gorton, Carmen Reinhartová, Ken Rogoff, Raghuram Rajan, Larry Summers, Barry Eichengreen, Olivier Blanchard a jejich kolegové.
Das heißt, vertrauen Sie Ökonomen wie Paul Krugman, Paul Romer, Gary Gorton, Carmen Reinhart, Ken Rogoff, Raghuram Rajan, Larry Summers, Barry Eichengreen, Olivier Blanchard und ihren Kollegen.
Když ekonom Bushovy administrativy Larry Lindsey krátce před současnou válkou v Iráku odhadl, že se její náklady budou pohybovat mezi jedním a dvěma sty miliardami dolarů, ostatní oficiální činitelé to rychle zpochybnili.
Kurz vor dem jetzigen Irakkrieg sprach Larry Lindsey, Ökonom der Bush-Administration, von Kriegskosten zwischen 100 bis 200 Milliarden Dollar. Andere offizielle Regierungsvertreter dementierten dies umgehend.

Možná hledáte...

Doporučujeme...Patnáct vět německyPřivítání | WillkommenTěmito větami se v němčině vítají návštěvy.Naučit se 15vet.cz »