harry | garry | barry | vary

larry čeština

Příklady larry portugalsky v příkladech

Jak přeložit larry do portugalštiny?

Citáty z filmových titulků

Larry, dej mi tu prázdnou sklenici.
Larry, dá-me um desses frascos vazios.
Můj Larry.
O meu Larry.
Larry dostal, co si zasIoužiI.
O Larry teve o que merecia.
Můj Larry byl hodný chlapec.
O meu Larry era um bom rapaz.
Kdyby bylo po mým, tak to máš. Larry je šéf. - Od smrti Maca.
Kansas?
Ani ty, ani Larry.
Nem Larry nem você.
Dobře, Larry.
Está bem, Larry.
Larry, převezmi stráž.
Vamos lá ver. Larry, substitui-me.
Chudák pan Larry.
Pobre Sr. Larry.
Larry? Spojte mě s policií, prosím.
Larry, ligue-me com a delegacia, por favor.
Larry Young. To je ten, co míval tu kavárnu?
Larry Young. era o dono de um café grande, não?
Prevezmi to, Larry.
Substitui-me, Larry.
Rozpoznáš to, Larry?
Percebes o que é, Larry?
Máš za ušima, Larry.
Sabes o que dizer, Larry.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Teď před vleklou stagnací varuje i bývalý klíčový činitel Spojených států, ekonom Larry Summers.
Agora, até mesmo um ex-representante crucial dos Estados Unidos, o economista Larry Summers, está a alertar sobre a estagnação secular.
Část údajů však pochází i ze zemí, kde už byl růst pomalý, a kde proto za vysoký poměr dluhu k HDP nemůže čitatel, nýbrž jmenovatel, jak celou dobu tvrdí Larry Summers.
Contudo, parte dessa relação provém de países onde o crescimento já era lento, e, logo, onde os rácios elevados da dívida em relação ao PIB, como afirmam repetidamente Larry Summers, resultam do denominador e não do numerador.
Je na místě důvěřovat ekonomům, jako jsou Paul Krugman, Paul Romer, Gary Gorton, Carmen Reinhartová, Ken Rogoff, Raghuram Rajan, Larry Summers, Barry Eichengreen, Olivier Blanchard a jejich kolegové.
Isso significa confiar em economistas como Paul Krugman, Paul Romer, Gary Gorton, Carmen Reinhart, Ken Rogoff, Raghuram Rajan, Larry Summers, Barry Eichengreen, Olivier Blanchard, e seus pares.

Možná hledáte...