harry | garry | barry | vary

larry čeština

Příklady larry italsky v příkladech

Jak přeložit larry do italštiny?

Citáty z filmových titulků

Larry není na mobily.
Larry non è il massimo con i cellulari.
Larry nemá čas na spoustu lidí, ale pro sestru má.
Larry non ha tempo per molte persone, ma la sua sorellona è tra queste.
Nikdo nepomůže starci s křeslem? - Larry!
Nessuno può aiutare un vecchio con una sedia?
Larry.
Larry! - Larry.
Larry, našli dárce.
Larry. Hanno trovato un donatore.
Zdravím, Larry.
Ehi, Larry.
Larry nás zdržel.
Larry ci ha fatto fare ritardo.
Paní Larry Howard - čtvrtek 9.00.
Signora LARRY HOWARD: giovedì ore 9.
Larry, dej mi tu prázdnou sklenici.
Larry, dammi uno di quei barattoli vuoti.
Muj Larry.
II mio Larry.
Larry dostal, co si zasloužil.
Larry ha avuto quel che si meritava.
Muj Larry byl hodný chlapec.
Il mio Larry era un bravo ragazzo.
Larry je šéf.
Larry è il capo.
Ani ty, ani Larry.
Vale sia per te che per Larry.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Někteří pozorovatelé, například laureát Nobelovy ceny Paul Krugman a bývalý ministr financí USA Larry Summers, nadále pochybují, zda QE skutečně může být účinné.
Ma alcuni osservatori, come il premio Nobel Paul Krugman e l'ex segretario americano al Tesoro Larry Summers, continuano ad avere dubbi sul fatto che il QE possa realmente essere efficace.
Začneme-li u poptávky, pak Larry Summers, ekonom Harvardovy univerzity a vysoce postavený americký představitel v administrativách Billa Clintona a Baracka Obamy, nedávno naznačil, že se rozvinuté ekonomiky ocitly v sevření sekulární stagnace.
Per quanto riguarda la domanda, Larry Summers, economista a Harvard e alto funzionario statunitense sotto i presidenti Bill Clinton e Barack Obama, ha recentemente suggerito che le economie avanzate si trovano nella morsa della stagnazione secolare.
Teď před vleklou stagnací varuje i bývalý klíčový činitel Spojených států, ekonom Larry Summers.
Ora, anche l'ex segretario al Tesoro americano, l'autorevole economista Larry Summers, parla del pericolo di una stagnazione secolare.
Brad Delong a Larry Summers tvrdí, že v potlačované ekonomice se krátkodobé zvýšení půjček může vyplatit, i když výdaje přímo nezvyšují dlouhodobý potenciál.
Brad Delong and Larry Summers hanno sostenuto che, in un'economia depressa, gli incrementi del prestito a breve possono ripagarsi da soli, anche se le spese non aumentano direttamente il potenziale di lungo periodo.
Je na místě důvěřovat ekonomům, jako jsou Paul Krugman, Paul Romer, Gary Gorton, Carmen Reinhartová, Ken Rogoff, Raghuram Rajan, Larry Summers, Barry Eichengreen, Olivier Blanchard a jejich kolegové.
Ciò significa affidarsi ad economisti come Paul Krugman, Paul Romer, Gary Gorton, Carmen Reinhart, Ken Rogoff, Raghuram Rajan, Larry Summers, Barry Eichengreen, Olivier Blanchard, ed i loro pari.

Možná hledáte...