barr | berry | larry | Harry

barry čeština

Příklady barry německy v příkladech

Jak přeložit barry do němčiny?

Citáty z filmových titulků

William Barry Chester.
William Barry Chester.
Čeká nějaký Barry Kane. - Pošlete dovnitř Barryho Kana.
Ein Bursche namens Barry Kane.
Barry Kane.
Barry Kane!
Ale co s tím má společného Barry?
Was hat Barry damit zu tun?
Podle policie má požár na svědomí Barry Kane.
Die Polizei verdächtigt Barry Kane der Tat.
Já jsem Barry.
Oh, ich bin Barry K.
Běžte s ní, Barry.
Gehen Sie mit ihr, Barry.
Nevím, jak vám mám poděkovat. Běžte, Barry.
Ich weiSS nicht, wie ich Ihnen danken soll.
Barry.
Barry!
Barry, prosím vás.
Barry, bitte!
Ale to je. Barry.
Das ist ja ein.
Barry, to je strašné. Je to jako zlý sen.
Es ist wie ein Alptraum.
Barry, než se k nám dostanou, zastavte hudbu a řekněte jim to. Tohle je Suttonův dům.
Barry, halt die Musik an und sag es allen.
Barry, já mám strach.
Barry, ich habe Angst.
Doporučujeme...Patnáct vět německyAutobus a tramvaj | Bus und StraßenbahnS těmito větami se určitě neztratíte v hromadné dopravě kteréhokoliv města v německy mluvících zemích.Naučit se 15vet.cz »

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Ekonom Barry Eichengreen v knize Zlaté okovy uvedl, že absence koordinované akce prodloužila proces globálního zotavování.
In seinem Buch Golden Fetters erläutert der Ökonom Barry Eichengreen, dass der Mangel an koordinierten Maßnahmen den globalen Erholungsprozess in die Länge zog.
Ekonom Barry Eichengreen kdysi zkoumal zavedení daní z majetku po první a druhé světové válce.
Der Ökonom Barry Eichengreenuntersuchte die Einführung von Kapitalabgaben im Gefolge des Ersten und des Zweiten Weltkriegs.
Je na místě důvěřovat ekonomům, jako jsou Paul Krugman, Paul Romer, Gary Gorton, Carmen Reinhartová, Ken Rogoff, Raghuram Rajan, Larry Summers, Barry Eichengreen, Olivier Blanchard a jejich kolegové.
Das heißt, vertrauen Sie Ökonomen wie Paul Krugman, Paul Romer, Gary Gorton, Carmen Reinhart, Ken Rogoff, Raghuram Rajan, Larry Summers, Barry Eichengreen, Olivier Blanchard und ihren Kollegen.

Možná hledáte...

Doporučujeme...Patnáct vět německyČas jít | Zeit zu gehenPatnáct způsobů, jak německy říct, že už je čas jít.Naučit se 15vet.cz »