hary | larry | garry | hadry

Harry němčina

Význam Harry význam

Co v němčině znamená Harry?

Harry

männlicher Vorname Bis zu seinem achten Lebensjahr war Harry Bettnässer.
Doporučujeme...Patnáct vět německyHledáme práci | Arbeit suchenAž budete hledat práci, budou se vám hodit tyhle německé věty.Naučit se 15vet.cz »

Příklady Harry příklady

Jak se v němčině používá Harry?

Citáty z filmových titulků

Keine Verbindung zur Harry-Truppe! Gut, das reicht jetzt!
Přikažte všem jednotkám, aby se stáhly!
Mein Herz gehörte einem andern. Und als mein Vater gegen meinen Willen Harry zu meinem Ehemann bestimmte.
Mé srdce patřilo jinému a když mi otec proti mé vůli vybral Harryho za manžela.
Ich liebe dich, Harry, und werde treu auf dich warten, bis deine Schuld gesühnt ist, wie ich dir auch bisher unwandelbare Treue bewahrt habe!
Miluji tě, Harry. Budu na tebe věrně čekat, dokud nebude tvá vina odčiněna. Vždy jsem ti byla věrná!
Harry, läuft das Geschäft?
Co ty, Harry? -Tudy, prosím.
Harry Gunderson.
Harry Gunderson.
Das ist recht, Harry.
Já se o ni postarám.
Guten Tag Harry.
Jak se máš Harry?
Harry, nicht naschen!
Harry, polož ten košík s jídlem.
Das sagte Harry schon. Ein hübsches Stück, soweit ich sehen konnte. sehr hübsch!
Máme návštěvu!
Was hast du vor, Harry?
Kam se hrneš, Harry?
Das ist meine Sache, Harry.
Zeptání nic nestojí, ale odpověď.
Du wirkst nachdenklich, Harry. Vielleicht willst du uns verraten, wie du darüber denkst?
No, Harry, co si myslíš o tom, co nám tu řekl náš přítel?
Wie lang bist du nun bei mir, Harry?
To vás nenapadlo?
Was denkst du, Harry?
Co si o tom myslíš ty, Harry?

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Woodrow Wilson, Franklin Roosevelt und Harry Truman entwickelten nach ihrem Amtsantritt ihre transformativen Ziele erst in Reaktion auf externe Ereignisse.
Woodrow Wilson, Franklin Roosevelt a Harry Truman rozvinuli transformační cíle až v reakci na zahraniční události poté, co nastoupili do úřadu.
Obamas Antrag wurde von dem demokratischen Majority Leader Harry Reid zurückgewiesen.
Vůdce demokratické většiny v americkém Senátu Harry Reid Obamovu žádost zamítl.
Harry Truman sprach über die Verteidigung freier Menschen überall, und Woodrow Wilson sprach über die Förderung der Demokratie.
Harry Truman hovořil o obhajobě svobodných lidí všude na světě a Woodrow Wilson se vyslovil za podporu demokracie.
Während der Regierung von Präsident Harry Truman folgerten US-Beamte aus Kennans Sichtweise die Notwendigkeit, einen militärischen Schutz gegen eine mögliche kommunistische Invasion Westeuropas aufzubauen.
Během administrativy prezidenta Harryho Trumana interpretovali představitelé Spojených států Kennanův názor tak, že vyžaduje nahromadění vojenské síly proti potenciální komunistické invazi západní Evropy.
Kritiker aus dem linken Spektrum machen darauf aufmerksam, dass die Präsidentschaft von Harry Truman vom Koreakrieg gelähmt wurde, ebenso wie die Regierung Lyndon Johnsons vom Vietnamkrieg bestimmt war.
Levicoví kritici poukazují na to, že prezidentské působení Harryho Trumana ochromila korejská válka a že vláda Lyndona Johnsona se zase točila kolem vietnamské války.
Bush hat erklärt, die Geschichte würde ihm Recht geben, und er vergleicht sich mit Präsident Harry S. Truman, der aufgrund des Koreakrieges mit schlechten Umfragewerten aus dem Amt schied, aber heute positiv gesehen wird.
Bush prohlásil, že dějiny jej rehabilitují, a přirovnává se k prezidentu Harrymu S. Trumanovi, jenž kvůli korejské válce odcházel z úřadu s nízkou popularitou, a přesto je dnes hodnocen dobře.
Doporučujeme...Patnáct vět německyPráce a zaměstnání | Arbeit und BerufPatnáct nejdůležitějších vět, které v němčině potřebujete, když chcete konverzovat o práci a zaměstnání.Naučit se 15vet.cz »

harry čeština

Příklady Harry německy v příkladech

Jak přeložit Harry do němčiny?

Citáty z filmových titulků

Miluji tě, Harry. Budu na tebe věrně čekat, dokud nebude tvá vina odčiněna. Vždy jsem ti byla věrná!
Ich liebe dich, Harry, und werde treu auf dich warten, bis deine Schuld gesühnt ist, wie ich dir auch bisher unwandelbare Treue bewahrt habe!
Co ty, Harry? -Tudy, prosím.
Harry, läuft das Geschäft?
Harry Gunderson.
Harry Gunderson.
V pořádku, Harry.
Du bist der Mann in der Familie.
Jak se máš Harry?
Guten Tag Harry.
Harry, polož ten košík s jídlem.
Harry, nicht naschen!
Kam se hrneš, Harry?
Was hast du vor, Harry?
Řekl jsem pro mě, Harry!
Ich sagte, vielleicht!
No, Harry, co si myslíš o tom, co nám tu řekl náš přítel?
Du wirkst nachdenklich, Harry. Vielleicht willst du uns verraten, wie du darüber denkst?
Jak dlouho pro mě děláš, Harry?
Rund fünf Jahre, Joss.
Je tady dost místa, Harry? - Jo.
Wenn man schon einen hängen will, muss er auch pendeln können.
Co si o tom myslíš ty, Harry?
Was denkst du, Harry?
Drž ho, Harry!
Halt ihn auf, Harry!
Dělej, Harry! Ne tak nahlas!
Los, Harry!

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Woodrow Wilson, Franklin Roosevelt a Harry Truman rozvinuli transformační cíle až v reakci na zahraniční události poté, co nastoupili do úřadu.
Woodrow Wilson, Franklin Roosevelt und Harry Truman entwickelten nach ihrem Amtsantritt ihre transformativen Ziele erst in Reaktion auf externe Ereignisse.
Vůdce demokratické většiny v americkém Senátu Harry Reid Obamovu žádost zamítl.
Obamas Antrag wurde von dem demokratischen Majority Leader Harry Reid zurückgewiesen.
Harry Truman hovořil o obhajobě svobodných lidí všude na světě a Woodrow Wilson se vyslovil za podporu demokracie.
Harry Truman sprach über die Verteidigung freier Menschen überall, und Woodrow Wilson sprach über die Förderung der Demokratie.
Doporučujeme...Patnáct vět německyV baru | In der BarPatnáct vět v němčině, se kterými můžete zajít na skleničku.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...