barr | berry | larry | harry

barry čeština

Příklady barry rusky v příkladech

Jak přeložit barry do ruštiny?

Citáty z filmových titulků

Věděla jsi, že je Barry rasista?
Ты знал, что Барри - расист?
Barry,to není Joe Biden. Ale jo, je.
Барри, это не Джо Байден.
Barry, to nebyl můj mobil.
Барри, это не мой телефон.
Já skončil ve vězení pijící záchodové víno, protože to Barry zase posral.
Я собираюсь закончить в тюрьме, попивая вино из толчка, потому что Барри снова облажался.
Víme, že jste Barry Sandel.
Мы знаем, что Вы - Барри Сандел.
A stejně jako Barry a Neal, mě ignorovala.
И точно так же, как Барри и Нил, она проигнорировала меня.
Myslím, že Barry na něco natrefil.
Я думаю, Барри где-то тут.
Neale, nezapomeň na motýlka, Barry, proč nezvedáš telefon?
Нил, не забудь про галстук. Барри, почему ты не берёшь трубку?
Barry, přestaň hledat Jamese Franca a vrať se sem.
Барри, кончай искать Джеймса и возвращайся к нам.
Potom Barry a Kelly půjdou za ní a zdrží ji v obchodě.
Тогда Барри и Келли случайно столкнутся с ней и начнут забалтывать, чтобы она оставалась в магазине сколько нам нужно.
Barry zní jako skvělý chlápek.
Похоже Барри отличный парень.
Když kat chytil madame du Barry za vlasy, aby jí položil hlavu pod gilotinu, víte, oč poprosila?
Когда палач схватил за волосы мадам де Барри, чтобы положить ее голову под гильотину, знаете что она попросила?
Barry Fitzgerald, naše hvězda.
Барри Фитцжеральд, наша звезда.
Je tu páter Barry.
Вот отец Барри.
Doporučujeme...Patnáct vět ruskyDobrý den a na shledanou | Добрый день и здравствуйтеTyhle věty potřebujete v ruštině znát, když se chcete s někým pozdravit nebo rozloučit.Naučit se 15vet.cz »

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Ekonom Barry Eichengreen kdysi zkoumal zavedení daní z majetku po první a druhé světové válce. Zjistil, že vzhledem k úniku kapitálu a politickému tlaku na odklad byly výsledky často zklamáním.
Последствия введения налогов на собственность после первой и второй мировых воин уже некогда исследовал экономист Барри Айхенгрин, который обнаружил, что из-за оттока капитала и политических дрязг результат зачастую не оправдывал ожидания.

Možná hledáte...

Doporučujeme...Patnáct vět ruskyAutobusy, tramvaje a metro | Автобусы, трамваи и метроS těmito ruskými větami se neztratíte v hromadné dopravě kdekoliv, kde se mluví rusky.Naučit se 15vet.cz »