hary | larry | garry | hadry

harry čeština

Příklady harry rusky v příkladech

Jak přeložit harry do ruštiny?

Jednoduché věty

Tom vypadá trochu jako Harry Potter.
Том немного похож на Гарри Поттера.
Doporučujeme...Patnáct vět ruskyAutobusy, tramvaje a metro | Автобусы, трамваи и метроS těmito ruskými větami se neztratíte v hromadné dopravě kdekoliv, kde se mluví rusky.Naučit se 15vet.cz »

Citáty z filmových titulků

Harry mě potřebuje.
Я нужна Гарри.
Kam se hrneš, Harry?
Да и я тоже.
No, Harry, co si myslíš o tom, co nám tu řekl náš přítel?
Что это ты так задумчив, Гарри? Может, поделишься с нами своими соображениями, а?
Tak ven s tím, jestli se ti na tom něco nezdá, Harry.
Если у тебя есть мнение, поделись им, не стесняйся.
Harry, vezmi si pár lidí a běžte na pláž.
Гарри, иди с парнями к морю.
Harry, támhle!
Гарри, сюда!
Přesně tak, Harry, je to náš velevážený vrchní soudce!
Да, Гарри, это мировой судья.
Harry, myslím, že se v těhle věcech nevyznáš!
Знаешь, Гарри, пожалуй, это уже по моей части.
Harry, pojď sem rychle!
Гарри, сюда, скорей!
Neměl jsi na něj střílet, Harry!
Зачем ты так с Джоссом, Гарри?
Harry!
Да,Гарри!
Pojď. Sedni si, Harry.
Присаживайся, Гарри.
Měl jsi jí napsat, Harry.
Надо письма писать, Гарри.
Měj se, Harry.
Будь здоров, Гарри.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Woodrow Wilson, Franklin Roosevelt a Harry Truman rozvinuli transformační cíle až v reakci na zahraniční události poté, co nastoupili do úřadu.
Вудро Вильсон, Франклин Рузвельт и Гарри Трумэн, заняв должность президента, разрабатывали свои трансформационные цели только в ответ на внешние события.
Harry Dexter White a John Maynard Keynes, architekti bretton-woodského systému, rozhodně nezamýšleli vytvořit systém, jehož nejdůležitějším cílem by byla maximalizace mezinárodních toků zboží a kapitálu.
Гарри Декстер Уайт и Джон Мейнард Кейнс, архитекторы системы Бреттон-Вудс, не имели в виду создание режима, максимально облегчающего перемещение товаров и капиталов через границы.
Harry Truman hovořil o obhajobě svobodných lidí všude na světě a Woodrow Wilson se vyslovil za podporu demokracie.
Гарри Труман говорил о защите свободных людей повсюду, а Вудроу Уилсон говорил о построении демократии.
Doporučujeme...Patnáct vět ruskyJazyky | ЯзыкиTo nejdůležitější, co v ruštině potřebujete k tomu, abyste si mohli popovídat o cizích jazycích.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...