hary | larry | garry | hadry

Harry čeština

Význam Harry význam

Co znamená Harry?

Harry

mužské křestní jméno anglického původu (v angličtině domácky Henry)

Příklady Harry příklady

Jak se používá Harry?

Jednoduché věty

Tom vypadá trochu jako Harry Potter.

Citáty z filmových titulků

Miluji tě, Harry. Budu na tebe věrně čekat, dokud nebude tvá vina odčiněna. Vždy jsem ti byla věrná!
Co ty, Harry? -Tudy, prosím.
Harry Gunderson.
V pořádku, Harry.
Jak se máš Harry?
Harry, polož ten košík s jídlem.
Kam se hrneš, Harry?
Řekl jsem pro mě, Harry!
No, Harry, co si myslíš o tom, co nám tu řekl náš přítel?
Jak dlouho pro mě děláš, Harry?
Je tady dost místa, Harry? - Jo.
Co si o tom myslíš ty, Harry?
Drž ho, Harry!
Dělej, Harry! Ne tak nahlas!
A desku, Harry.
Harry zavede do žíly velko průměrovou kanylu a pak ihned podáme 30 mg ketaminu, jeden gram paracetamolu a litr teplého Hartmana, prosím.
Harry, vy vezmete tu stříkačku a pošlete ji na krevní obraz moč a elektrolyty, skupinu a křížák, TEG, alkohol, beta-HCG a drogy.
Harry, krevní plyny.
Harry, měla byste jít zpět na pohotovost.
Vrátím se zítra. Líbám tě. Harry.
Neztrácej svou důvěru ve mě, drahý Harry. Tobě a jen tobě patřím tělem i duší!
Co ty, Harry?
Harry mě potřebuje.
Harry, buď rozumný. Je to marné.
Chci vědět, proč Harry zastřelil doktora Kramma.
Harry.
Vyhráls 40 tisíc soubojem Harry Greba, vyčistil jsi trh, a vlastníš jednu čtvrtinu speakeasis.
Harry by mi udělal dobrou cenu, ale nemůže se na to přijít podívat.
Tak ven s tím, jestli se ti na tom něco nezdá, Harry.
Harry, vezmi si pár lidí a běžte na pláž.
Harry, támhle!
Přesně tak, Harry, je to náš velevážený vrchní soudce!
Harry, myslím, že se v těhle věcech nevyznáš!
Harry, pojď sem rychle!
Neměl jsi na něj střílet, Harry!
Harry!
Pojď. Sedni si, Harry.
Měl jsi jí napsat, Harry.
Měj se, Harry.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Woodrow Wilson, Franklin Roosevelt a Harry Truman rozvinuli transformační cíle až v reakci na zahraniční události poté, co nastoupili do úřadu.
Vůdce demokratické většiny v americkém Senátu Harry Reid Obamovu žádost zamítl.
Harry Truman hovořil o obhajobě svobodných lidí všude na světě a Woodrow Wilson se vyslovil za podporu demokracie.
Harry Dexter White a John Maynard Keynes, architekti bretton-woodského systému, rozhodně nezamýšleli vytvořit systém, jehož nejdůležitějším cílem by byla maximalizace mezinárodních toků zboží a kapitálu.

Možná hledáte...