Hary | larry | garry | hadry

harry čeština

Příklady harry francouzsky v příkladech

Jak přeložit harry do francouzštiny?

Citáty z filmových titulků

Co ty, Harry?
Les affaires marchent?
Harry mě potřebuje.
Harry a besoin de moi.
Harry, buď rozumný.
Sois raisonnable!
Chci vědět, proč Harry zastřelil doktora Kramma.
Alors, pourquoi Harry a-t-il assassiné Kramm?
Harry. - Od koho?
Et de qui?
Vyhráls 40 tisíc soubojem Harry Greba, vyčistil jsi trh, a vlastníš jednu čtvrtinu speakeasis.
Un combat t'a rapporté 40000 dollars, tu as gagné à la Bourse et tu as des intérêts dans quatre bars clandestins.
Harry by mi udělal dobrou cenu, ale nemůže se na to přijít podívat.
Harry s'en occupera en me faisant un bon prix, mais il ne peut pas venir la chercher.
Harry si ji vyzvedne v půl druhé.
Harry passera la prendre à 13 h 30.
Harry zná toho chlapa.
Tu le laisseras au Monsieur de la consigne.
Harry Gunderson.
Harry Gunderson.
V pořádku, Harry.
C'est vrai, Harry.
Jak se máš Harry?
Ça va, Harry?
Harry, polož ten košík s jídlem.
Harry! Laisse ce panier tranquille!
Kam se hrneš, Harry?
Où vas-tu Harry?

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Vůdce demokratické většiny v americkém Senátu Harry Reid Obamovu žádost zamítl.
La demande d'Obama a été rejetée par le leader de la majorité démocrate du Sénat américain, Harry Reid.
Harry Truman hovořil o obhajobě svobodných lidí všude na světě a Woodrow Wilson se vyslovil za podporu demokracie.
Harry Truman parlait de défendre les peuples libres du monde entier et Woodrow Wilson de promouvoir la démocratie.

Možná hledáte...