Hary | hadr | harry | hadra

hadry čeština

Překlad hadry francouzsky

Jak se francouzsky řekne hadry?

hadry čeština » francouzština

loque haillons haillon guenille enfile

Příklady hadry francouzsky v příkladech

Jak přeložit hadry do francouzštiny?

Citáty z filmových titulků

A ty hadry, co bych mohl nosit.
Bon Dieu, les vêtements que je me paierais!
Poslouchejte. Copak jste neviděli. co má firma vyváží na Balkán? Hadry na podlahu za 50000 marek ročně.
Je vous ai prouvé. que ma maison vend aux Balkans. pour 50000 marks de serpillières!
Hadry na podlahu.
Des serpillières.!
Hadry!
Chiffons.
Lahve, hadry!
Bouteilles, chiffons.
Hadry, kosti.
Chiffons, os.
Hadry!
Chiffons!
Roberta nikdy nenabízela takovéhle hadry.
On n'a jamais vu ça chez Roberta.
Horší hadry jsem na sobě neměl.
Je n'ai jamais vu pareils vêtements.
Tenhle pokoj je jak cedník. Nestačily by všechny hadry, co jsou v Paříži, abys ucpal všechny ty díry.
Tous les rats de Paris ne suffiraient pas à boucher les trous.
Máš nějaké sváteční hadry, večerní šaty?
Vous avez une robe de soirée?
Díky bohu, že nemáte staré hadry. Otočte se.
Je ne vois que des femmes en haillons.
Nosí samé hadry, zabije ho to.
Ses bottes sont trouées. Il va crèver de froid.
Uvařte vodu a sežeňte čisté hadry.
Fais bouillir de l'eau et trouve des chiffons propres.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Plačky mi vyprávěla o své kamarádce, již napadl rozvášněný dav, rozpáral jí břicho a do něj jí nacpal hořící hadry.
Une amie m'appelle au milieu de la nuit et me dit en pleurant qu'un groupe de fanatiques a ouvert le ventre de l'une de ses proches et l'a bourré de chiffons en flamme.

Možná hledáte...