Gary | Gerry | larry | harry

garry čeština

Příklady garry francouzsky v příkladech

Jak přeložit garry do francouzštiny?

Citáty z filmových titulků

Jsi na řadě, Garry.
A ton tour.
Pán hradu Garry, věšel své nepřátele, na těchto břevnech aby byli varováním pro každého.
Les seigneurs de Garre pendaient leurs ennemis de cette traverse, comme avertissement pour les autres.
Hrad Garry?
Garre Castle?
V pořádku, Garry.
C'est bon, Gary.
Já jsem dr. Garry, chirurg.
Je suis le Dr Garry, le chirurgien.
To je překrásná jizva, dr. Garry.
C'est une très belle cicatrice.
To je Garry.
Lui, c'est Gary.
Garry.
Gary.
Garry jsi doma?
Gary, tu es chez toi?
Garry, vysvětli mi, co to má znamenat?
Que se passe-t-il, Gary?
Garry, ať okamžitě opustí náš dům!
Gary, fais-les partir.
Hej Garry, víš co se stalo?. Co?
Gary, tu veux que je te dise?
Ahoj Garry.
Hé, Gary.
Tak se měj Garry.
Merci encore, Gary.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Internetový podnikatel Peter Thiel a legendární šachový přeborník Garry Kasparov nadnesli, že neduh sahá hlouběji, a totéž prohlásil i ekonom Robert Gordon.
Peter Thiel, l'entrepreneur qui investit dans internet, et Garry Kasparov, le légendaire champion d'échec, ont tous deux suggéré que le malaise est plus profond, et l'économiste Robert Gordon en a fait de même.

Možná hledáte...