| I | c | ix

ic angličtina

Význam ic význam

Co v angličtině znamená ic?

ic

(= ninety-nine) being nine more than ninety

IC

(= Intelligence Community) a group of government agencies and organizations that carry out intelligence activities for the United States government; headed by the Director of Central Intelligence
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyOkna a dveře | Doors and windowsTyhle anglické věty vám otevřou všechny dveře, a to doslova.Naučit se 15vet.cz »

Synonyma Anglická synonyma

Která slova mají v angličtině podobný význam jako ic?

ic angličtina » angličtina

ninety-nine ical homoeotyp 99 -ic

Příklady ic příklady

Jak se v angličtině používá ic?

Citáty z filmových titulků

On probably the most Exciting invention S i nce atom ic en ergy.
Pokochejte se nejspíše tím nejúžasnějším vynálezem od objevu atomové energie!
OH, COME ON, BE MORE SPECIF IC.
Pokaždé to tak bylo, že?
WELL, AFTER THE-- TRAG IC THING HAPPENED YOU WERE ILL FOR A LONG TIME.
No, že jste po té tragické nehodě, byla dlouho nemocná.
With what? That's sulfur ic acid up there, remember?
Nezapomínej, že je to kyselina sírová.
Then where did you get these IC boards?
Tak proč by tohle říkali? A kde jste vzali ty desky?
Anti-a-what's-ic?
Anti čeho?
He's in IC for the night. He's got plasma burns on his arm and shoulder.
Má plasmové popáleniny na rukou.
And this is an IC D-9 number; a hospital diagnostic code.
A podívej na tohle číslo, ICD-9, to je nemocniční kód diagnózy.
Looks like the power surge. fried out most of the IC chips on the motherboard.
Výboj upekl čipy na základní desce.
IC from Ladder 42, we are on side two.
Tady velitel jednotky 42, jsme na druhý strane.
Roger, IC.
Rozkaz, VZ.
IC, Ladder 12.
Tady velitel jednotky 12.
IC from Ladder 42.
Tady velitel jednotky 42.
These controls a re a ll isomorph ic.
Podívej se na svoje chování.
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyHledáme práci | Looking for a jobAž budete hledat práci, budou se vám hodit tyhle anglické věty.Naučit se 15vet.cz »

ic čeština

Příklady ic anglicky v příkladech

Jak přeložit ic do angličtiny?

Citáty z filmových titulků

Ti chlapi jsou lotři. ic je nezastaví.
Those men are scoundrels. They'll stop at nothing.
Promiňte, ale podle toho, jak je VP důležitý pro PO. měli bychom TK držet jako VT a nepůsobit VP problémy. na ic, způsobené na TK.
Excuse me, sir. Seeing as how the VP is such a VI P, shouldn't we keep the PC on the q.t., because if it leaks to the VC, he could end up an MIA, and then we'd all be put on KP.
Přicházeli jich davy, aby viděli tenhle úžasný stroj s 62 čipy a IC, které dělají všechny tyhle barvy.
Hordes of them coming to see this amazing machine with 62 chips and ICs that make all these colors.
V této koncentraci ic nebezpečného, pane.
Nothing dangerous at these levels, sir.
Poslední výzva před odletem Indian Airlines IC408 do Kalkaty.
Indian Airlines announces the departure of their flight IC408 to Calcutta.
Let IC408.
Flight IC408.
Proč si myslíte že to IC stvořil?
Why do you think the IC created it?
Tohle je lyzol IC?
Is this LysoI IC?
N.ic.
No. thing.
Od 22 let měl v DC IC licenci.
Uh, legit. He's had a IC licence in D.C. for 22 years.
Dva IC1 (Bílí Evropané) směřují směřem k tobě.
Two IC1 s heading towards you. Intercept and wait for me.
Ic bugan peos.
Ic bugan peos.
Ic, seo heahsacerd, the acwelle strengthe ealdan aewfaestnesse!
Ic, seo heahsacerd, the acwelle strengthe ealdan aewfaestnesse!
Tady nebude ic nenásilného, kreténe.
Ain't nothing gentle about this, asshole.