ic | I | Č | č

čeština

Příklady anglicky v příkladech

Jak přeložit do angličtiny?

Citáty z filmových titulků

Máme IČ sítě.
We got the network I.D.
IČ patří námořníkovi Raymondu Smithovi.
ID'd as belonging to Marine Private Raymond Smith.
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyVlak | The trainS těmito anglickými větami se určitě neztratíte na nádraží kdekoliv na světě.Naučit se 15vet.cz »