ic | i | Č | č

čeština

Příklady francouzsky v příkladech

Jak přeložit do francouzštiny?

Citáty z filmových titulků

Máme IČ sítě.
On a l'identité du réseau.
Přicházím z místa, kde je dostatek tepla, a jediný led je tvořen stroji, zvanými. led-ič-ky.
Je viens d'un endroit où la terre est chaude, où la seule glace y est faite par des machines appelées. réfrigérateur-ra-Torr.
Led-ič-ky!
Réfrigérateur-ra-Torr!
IČ patří námořníkovi Raymondu Smithovi.
La carte d'identité appartient au Marine, Raymond Smith.