ic | i | Č | č

čeština

Příklady rusky v příkladech

Jak přeložit do ruštiny?

Citáty z filmových titulků

Máme IČ sítě.
Определился код сети.
Přicházím z místa, kde je dostatek tepla, a jediný led je tvořen stroji, zvanými. led-ič-ky.
Я пришел из мест, где земля теплая, а лед создается машинами, которые называются. О-хлад-дильники.
Led-ič-ky!
О-хлад-дильники!
IČ patří námořníkovi Raymondu Smithovi.
Идентифицировали как принадлежащую рядовому морпеху Раймонду Смиту.
Doporučujeme...Patnáct vět ruskyKočky a psi | Коты и собакиKdo si chce rusky promluvit o svých domácích mazlíčcích, ten potřebuje znát tyhle věty.Naučit se 15vet.cz »