IC | i | Č | č

čeština

Příklady německy v příkladech

Jak přeložit do němčiny?

Citáty z filmových titulků

Přicházím z místa, kde je dostatek tepla, a jediný led je tvořen stroji, zvanými. led-ič-ky.
Ich komme von einem Ort, wo das Land warm ist, und das einzige Eis wird von Maschinen gemacht. Genannt. Kühl-schrän-ke.
Led-ič-ky!
Kühl-schrän-ke.
Doporučujeme...Patnáct vět německyMáme naspěch | Zeit und EileTyhle věty vám přijdou v němčině vhod, až budete pospíchat.Naučit se 15vet.cz »