ic | i | Č | č

čeština

Příklady italsky v příkladech

Jak přeložit do italštiny?

Citáty z filmových titulků

Máme IČ sítě.
Abbiamo l'identificativo di rete.
Přicházím z místa, kde je dostatek tepla, a jediný led je tvořen stroji, zvanými. led-ič-ky.
Vengo da un luogo in cui la terra e' calda e il ghiaccio e' prodotto solamente da macchine chiamate. frigo-ra-ferri.
Led-ič-ky!
Frigo-ra-ferri!
IČ patří námořníkovi Raymondu Smithovi.
Risultata appartenente al soldato semplice dei Marine Raymond Smith.