| i | C | ix

ic čeština

Příklady ic italsky v příkladech

Jak přeložit ic do italštiny?

Citáty z filmových titulků

Promiňte, ale podle toho, jak je VP důležitý pro PO. měli bychom TK držet jako VT a nepůsobit VP problémy. na ic, způsobené na TK.
Con permesso. Poiché il VP è un VIP, la CS sarà nel QT. Potrebbe diventare un MIA e metterci nei KP.
IC karty.
Scheda IC.
Tohle je lyzol IC?
Questo è Lysol IC?
N.ic.
Niente.
Od 22 let měl v DC IC licenci.
Ha una licenza IC in D.C. da 22 anni.
Nedotýkej se, nech to na IC.
Non toccarla. Lasciala alla scientifica.
Dva IC1 (Bílí Evropané) směřují směřem k tobě.
Due IC1 si dirigono verso di voi.
Ic, seo heahsacerd, the acwelle strengthe ealdan aewfaestnesse! Zastav!
Fermati!
Tady nebude ic nenásilného, kreténe.
Niente e' piu' delicato di questo, stronzo.
Věřím, že o tom Gail ic neřekneš.
Spero che non ne parlerai con Gail.
Nemůžeme operaci už déle odkládat, takže vám provedu drobnou opravu, zvanou EC-IC bypass.
Non possiamo piu' rimandare l'intervento. Quindi eseguiro' una procedura detta bypass intracranico-extracranico.
Tohle je předmět doličný IC 17.
E' il reperto IC 17.
Hubený, IC1, hnědé vlasy.
Bianco, magro, capelli castani.
A co se týče té vztekliny, najdeme na to Katie Cure-ic.
E, per quanto riguarda la rabbia, troveremo delle Katie Cure-ic.