Č | č | z | ž

c italština

rychlost světla, centimetr, centesim

Překlad c překlad

Jak z italštiny přeložit c?

c italština » čeština

rychlost světla centimetr centesim c běžný

C italština » čeština

C PSČ

C čeština

Překlad c italsky

Jak se italsky řekne c?

C čeština » italština

C carbonio

c čeština » italština

velocità della luce do c

Příklady c italsky v příkladech

Jak přeložit c do italštiny?

Citáty z filmových titulků

C. c. c. co to s váma je?
C-cosa state facendo?
C. c. c. co to s váma je?
C-cosa state facendo?
C. c. c. co to s váma je?
C-cosa state facendo?
V c moll.
In DO minore.
Mimo to, já tím přeliju tenhle nakrájený banán, takže to bude obsahovat vitamín C.
E poi, la verso sopra questa banana in pezzi, ed ecco la vitamina C!
Taky vás ráda vidím, pane C.
Fa piacere anche a me, Mr. C.
Kancelář 23, budova C, třetí patro.
Stanza 23, Edificio C, terzo piano.
Vysoké C nebo vitamín D?
Un acuto o un'esplosione?
A, B, C, D, E, F, G, H, i, J, K.
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K.
Chlapci, Rangers skupina C je asi 30 mil jižně.
Ragazzi. La Compagnia C dei Rangers è a circa 30 miglia a sud.
Rangers Skupina C!
È la nostra sfortuna. È la Compagnia C!
To byla potáplice, Elizabeth. P-o-t-á-p-l-i-c-e, ano.
Quello che hai sentito era il verso di una strolaga, Elizabeth.
C. K. Dexter Haven.
C.K. Dexter Haven.
C. K. Dexter Haven.
C.K. Dexter Haven.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Některé firmy, například C3 Energy, nabízejí elektrárenským společnostem software, jenž dokáže analyzovat jejich elektrické sítě, zlepšovat provoz sítí a využívání aktiv, a tím zvyšovat jejich zisky.
Alcune aziende, come la C3 Energy, offrono dei software per le imprese elettriche che possono analizzare le proprie reti elettriche per migliorare le operazioni di rete e l'utilizzo delle risorse, aumentando in questo modo i profitti.
Jedním z příkladů, na který upozornil ekonom Jeffrey Sachs, je sovaldi, medikament používaný k léčbě hepatitidy C. Tento lék prodává společnost Gilead Sciences, vysvětluje Sachs, a drží na něj patent, jenž vyprší až v roce 2028.
Un esempio, presentato dall'economista Jeffrey Sachs, è Sovaldi, un farmaco usato per curare l'epatite C. Come spiega Sachs, la società che lo vende, Gilead Sciences, è titolare di un brevetto per questo trattamento che scadrà il 2028.