Č | č | ц | ж

C čeština

Překlad C rusky

Jak se rusky řekne C?

C čeština » ruština

кулон Си C

c čeština » ruština

чаш. цэ скорость света
Doporučujeme...Patnáct vět ruskyPráce a zaměstnání | Работа и профессияPatnáct nejdůležitějších vět, které v ruštině potřebujete, když chcete konverzovat o práci a zaměstnání.Naučit se 15vet.cz »

Příklady C rusky v příkladech

Jak přeložit C do ruštiny?

Citáty z filmových titulků

C. c. c. co to s váma je? Chlapi. Co to s váma, lidi, je?
Эти парни. что с вами?
C. c. c. co to s váma je? Chlapi. Co to s váma, lidi, je?
Эти парни. что с вами?
C. c. c. co to s váma je? Chlapi. Co to s váma, lidi, je?
Эти парни. что с вами?
Kam nás vedeš? C. Co to děláte?
Куда мы идём? Ку-куда мы идём?
V c moll.
Ля мажор.
Mimo to, já tím přeliju tenhle nakrájený banán, takže to bude obsahovat vitamín C.
Кроме того, я собираюсь залить им банан, так что витамин С номинально присутствует.
Já jsem Model 803-D, R-P, DM, 497-3C.
Я - модель 803-Д, РП, ДМ, 479-3Ц.
D, R-P, DM, 497-3C.
Д, РП, ДМ, 497-3Ц.
Zástupce účetního. Kancelář 23, budova C, třetí patro.
Младший бухгалтер, комната двадцать три, корпус Цэ, третий этаж.
Co je to za jméno? C. K.
И вообще, что за имя - Си Кей Декстер Хейвен?
Každý kromě C. K. Dextera Havena?
Всем, кроме Си Кея Декстера Хейвена, да?
Dextere Havene! C. K.
Си Кей Декстер Хейвен!
Dextere Havene! C.
Си Кей Декстер Хейвен!
C. K.
Пока.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

NEW YORK - Výstřední bengálský intelektuál Nirad C.
НЬЮ-ЙОРК.
Brusel je dnes vládním městem podobným Washingtonu, D. C., přestože je to současně také místo, kde složitá jednání mezi 27 členy unie postupují jen lopotně a pomalu vpřed.
Сегодня Брюссель - город правительственного типа вроде Вашингтона, хотя он и отличается тем, что здесь проходят сложные переговоры между 27 членами ЕС, которые порой продвигаются не очень быстро.
Na třicetiletý interval mezi dějinnými kolapsy mostů poprvé poukázalo dílo Paula Siblyho, který na toto téma napsal disertační práci, a jeho školitele z Londýnské univerzity A. C.
Впервые тридцатилетний промежуток между историческими разрушениями мостов был выдвинут на передний план в работе Пола Сибли, написавшего диссертацию на эту тему, и его консультанта из Лондонского университета А. К. Уолкера.
Členové swapového klubu C6 si snad správně myslí, že globální finančnictví vyžaduje proaktivnější přístup centrálních bank.
Члены своп-клуба Ц-6, возможно, правы, полагая, что мировой финансовой системе требуются более проактивные центральные банки.
WASHINGTON D.C. - Carla del Ponteová se po osmi letech ve službě chystá odstoupit z postu hlavní žalobkyně Mezinárodního trestního soudu pro bývalou Jugoslávii (ICTY) se sídlem v Haagu.
ВАШИНГТОН, округ Колумбия: После восьми лет службы Карла дель Понте уходит с поста главного прокурора Международного трибунала по бывшей Югославии (МТБЮ) в Гааге.
Před více než 50 lety nastínili vizionáři, jakými byli britský spisovatel science fiction Arthur C. Clarke nebo německý (a americký) raketový fyzik Wernher von Braun, řadu kroků vedoucích k cestě do vesmíru.
Более 50 лет назад такие мечтатели, как британский писатель-фантаст Артур Кларк и немецкий (и американский) инженер ракетной техники Вернер фон Браун заложили основу для первых шагов для путешествия в космос.
Navíc i jediná změna ve složení výboru mohla rozhodovat o osudu určitého kandidáta. Teprve když v roce 1944 zemřel vlivný člen výboru C.
Более того, простое изменение в составе комитета могло решить судьбу кандидата.
Doporučujeme...Patnáct vět ruskyJazyky | ЯзыкиTo nejdůležitější, co v ruštině potřebujete k tomu, abyste si mohli popovídat o cizích jazycích.Naučit se 15vet.cz »