č | z | ž | y

C čeština

Význam C význam

Co znamená C?

C

(ve filmu a fotografii) celek

Příklady C příklady

Jak se používá C?

Jednoduché věty

Pomeranče jsou bohaté na vitamín C.

Citáty z filmových titulků

C.C., co tady děláš?
C-co to sakra je?
C-co to.?
C-co to říkáš!
C-co ode mě chceš?
C.C. šla celou cestu sem, jen aby tě viděla.
Oh, co to děláš, C.C.?
Jsem C.C.
Jestli je C.C. můj komplic, musím toho využít.
Jestli je C.C. můj komplic, tak to musím použít.
Vypadá to, že se C.C. spojila s velitelem!
C. c. c. co to s váma je?
Kam nás vedeš? C. Co to děláte?
C. c. c. co to s váma je? Chlapi. Co to s váma, lidi, je?
V c moll.
Mimo to, já tím přeliju tenhle nakrájený banán, takže to bude obsahovat vitamín C.
Já jsem Model 803-D, R-P, DM, 497-3C.
D, R-P, DM, 497-3C.
Zástupce účetního. Kancelář 23, budova C, třetí patro.
Co je to za jméno? C. K.
Každý kromě C. K. Dextera Havena?
Dextere Havene! C. K.
Dextere Havene! C.
C. K.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Prostituce je ve většině států USA včetně Washingtonu, D. C. nezákonná, což by mohl být důvod, proč Tobias musel odstoupit.
Jen málokdo by odpověděl c).
Brusel je dnes vládním městem podobným Washingtonu, D. C., přestože je to současně také místo, kde složitá jednání mezi 27 členy unie postupují jen lopotně a pomalu vpřed.
Čtyřmi hlavními příčinami jsou hepatitidy typu B a C (hepB a hepC), lidský papilomavirus (HPV) a bakterie Helicobacter pylori, které jsou dohromady zodpovědné za 1,9 milionu případů rakoviny jater, děložního hrdla a žaludku ročně.
Mým úmyslem bylo studovat mutanty C. elegans a doufat, že nalezneme mutanty genů, které řídí chování.
Ale i u organismů tak jednoduchých jako C. elegans bylo kvůli mezím našich technických možností velmi těžké stanovit funkci genů.
Rozvoj genetiky ovšem nadále závisí na schopnosti zkoumat modelové organismy jako C. elegans a Drosophila (octomilka).
Myslím, že u C. elegans to dnes říct dokážeme.
Na třicetiletý interval mezi dějinnými kolapsy mostů poprvé poukázalo dílo Paula Siblyho, který na toto téma napsal disertační práci, a jeho školitele z Londýnské univerzity A. C.
Členové swapového klubu C6 si snad správně myslí, že globální finančnictví vyžaduje proaktivnější přístup centrálních bank.
Společné prohlášení C6 konzervuje velkou propast mezi ekonomikami první a druhé třídy.
Jedním z příkladů, na který upozornil ekonom Jeffrey Sachs, je sovaldi, medikament používaný k léčbě hepatitidy C.
WASHINGTON D.C. - Carla del Ponteová se po osmi letech ve službě chystá odstoupit z postu hlavní žalobkyně Mezinárodního trestního soudu pro bývalou Jugoslávii (ICTY) se sídlem v Haagu.
Navíc i jediná změna ve složení výboru mohla rozhodovat o osudu určitého kandidáta. Teprve když v roce 1944 zemřel vlivný člen výboru C.
Začal tím, že definoval tři pojmy: genetickou spřízněnost mezi jedinci (označenou r), cenu vykonání dobrého skutku (c) a přínos, který příjemce získá, když se k němu někdo laskavě zachová (b).
Je-li osoba A právně vázána vrátit osobě B krávu, která zabloudí na její pozemek, načež kráva osoby C zabloudí za podobných okolností na pozemek osoby B, pak musí být i osoba B povinna vrátit krávu osobě C.
Před více než 50 lety nastínili vizionáři, jakými byli britský spisovatel science fiction Arthur C. Clarke nebo německý (a americký) raketový fyzik Wernher von Braun, řadu kroků vedoucích k cestě do vesmíru.
Ty se poměřují akademickými tituly, které se opět po zásluze klasifikují: v Británii na A, B, C, D či First, Upper Second, Lower Second, Third.
Jazykem genomů je DNA, jejíž abeceda má jen čtyři písmena: G, C, A a T. Genom však obsahuje tři miliardy takových písmen.
NEW YORK - Výstřední bengálský intelektuál Nirad C.