C | z | ž | y

č čeština

Příklady č příklady

Jak se používá č?

Jednoduché věty

Věta č. 354618 vyvolala na stránce Tatoeba hodně zmatku.

Citáty z filmových titulků

Obsluha lóže č.5 se moc smát nebude, když se ho zeptáte na ducha opery!
Kdo pobývá v lóži č.5?
Leží před pokojem č. 15.
Přiveďte pacienta č.33!
Č. 33 zmizel.
Věčná láska č. 2. Co ty na to?
Vy máte chatku č. 11.
Budete-li se chtít se mnou spojit, jsem v hotelu Belvedere, pokoj č. 635.
Krabice č. 52, nankinské hedvábí.
Naposledy spatřen na silnici č. 99.
Ano, v pokoji č. 6, v prvním patře.
Přijďte v pátek v 10.00 do budovy státního soudu, místnost č.9.
Demo Everett, nahrávka č.1.
Demo nahrávka Everett č.2.
Pokoj k pronájmu pro slušného nájemníka, s nábytkem a samovarem, k poptání v bytě č. 9.
Diane Lorrimerová. Park Avenue č. 333.
Sundej poklop č. 2 a otevři náklad.
Věčná láska č. 2.
Mluvím k vám ze sídla premiéra, z Downing Street č. 10.
Podívej, pravidlo č. 1 - gentleman musí nosit kravatu.
Řekněte mi. Tohle je dům č. 45, že?
Chci zaplatit účet slečny Hazeové z pokoje č.3 a odvést ji domů.
Chci jen zaplatit. za slečnu Hazeovou z pokoje č.3 a odvést si ji.
Sekretářka mi dala její adresu. Totters lane č. 76. Jeden večer jsem tam zašla.
Přestoupili jste článek č. 384 trestního zákoníku!
Whitehall č. 7244 prosím.
Veliteli, poplach na cestě č.2.
Běžte prosím do severního křídla č. 1.
Místnost č. 3.
Je v severním pokoji č. 3, ale asi se z toho nedostane.
To byl pokoj č. 29, jestli se nemýlím.
Je to tam, kde je teď čtverec č. 5.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Rezoluce č. 1564 Rady bezpečnosti OSN, přijatá 18. září 2004, si většinu své kritiky vyhrazuje pro súdánskou vládu.
Zaprvé, státy světa by - v souladu s rezolucí č. 1564 Rady bezpečnosti OSN - měly poskytnout Africké unii logistickou, materiální a finanční pomoc, o niž požádala.
Resoluce rady bezpečnosti OSN č. 1244, tedy nejvyšší zákonná norma v zemi, toto předem vylučuje, pokud se na tom ovšem obě strany - tedy Srbsko a Kosovo - nedohodnou za jednacím stolem.
Jen málo zemí v současné době poskytuje rozsáhlou sociální ochranu, jak ji definuje Úmluva ILO č. 102 (instrument zavádějící mezinárodně dohodnuté minimální standardy sociálního zabezpečení).
Č: Hot plus.
Č: Mmmm?
Č: Nět?
Č: Okej, odin bak.
Č: Eh!
Č: Mmmm!
Rezoluce OSN č. 1441 požaduje odzbrojení Iráku jak ve smyslu odstranění skutečných zbraní hromadného ničení, tak ve smyslu znemožnění jejich výroby.
Když předseda vlády Harold Wilson v roce 1976 náhle rezignoval a v domě č.p. 10 v Downing Street jej vystřídal James Callaghan, lidé reagovali podezřívavě: donutilo jej k odchodu nějaké spiknutí tajných služeb ve vztahu k Jižní Africe?
V roce 1999 byla rozdílnost názorů dokonána: Spojené státy a Británie s pomocí svých leteckých sil prosadily nad Irákem bezletovou zónu, zatímco Francie se dala na stranu Ruska a Číny a ve věci rezoluce č. 1284 se zdržela hlasování.
Rozhodnutím svých členských států vyslat do Libanonu několik tisíc vojáků, aby uskutečnili rezoluci OSN č. 1701 o příměří, učinila Evropská unie zatím nejvýznamnější rozhodnutí v rámci své sousedské politiky.
Cílem bombardování Jugoslávie, rozhodnutí Rady bezpečnosti č. 1244 a dnesního dočasného ústavního rámce pro Kosovo bylo vytvořit předpoklady pro demokratický rozvoj mnohonárodnostní společnosti.
Č: V gubu těbě plus.
Neochvějným stanoviskem USA už od administrativy Dwighta Eisenhowera bylo to, že hranice Izraele se kryjí s hranicemi stanovenými v roce 1949, a od roku 1967 nařizuje stažení Izraele z okupovaných území všeobecně přijatá Rezoluce OSN č. 242.
Rezoluce č. 1564 Rady bezpečnosti OSN, přijatá 18. září 2004, si většinu své kritiky vyhrazuje pro súdánskou vládu. Avšak OSN není připravena sáhnout dál než jen ke slovům.
Č: Eh! Rubl guvno.