C | z | ž | y

Č čeština

Překlad Č italsky

Jak se italsky řekne Č?

Č čeština » italština

G Č

Příklady Č italsky v příkladech

Jak přeložit Č do italštiny?

Citáty z filmových titulků

Diane Lorrimerová. Park Avenue č. 333.
Diane Lorrimer. 333 Park Avenue.
Přiveďte pacienta č.33!
Mandate il paziente 33.
Č. 33 zmizel.
Il 33 non c'è.
Věčná láska č. 2.
Pensavo Vero Amore II.
Vy máte chatku č. 11.
Allora lei sarà nella Cabina 11.
Naposledy spatřen na silnici č. 99.
È stato visto sull'autostrada 99.
Jsem cizí choť amerického vojáka cestující do USA podle zákona Kongresu č. 271.
Io sono un coniuge straniero di personale militare femminile in viaggio per gli Stati Uniti.
Jsem cizí choť amerického vojáka cestující do USA podle zákona Kongresu č. 271. Jsem válečná nevěsta.
Sono un coniuge straniero di personale militare femminile in viaggio per gli Stati Uniti, in base alla legge federale 271.
Jsem cizí choť amerického vojáka cestující do USA podle zákona Kongresu č. 271.
Sono un coniuge straniero di personale femminile in viaggio negli Stati Uniti, come da legge 271 sulle spose di guerra.
Jsem cizí choť amerického vojáka cestující do USA podle zákona Kongresu č. 271.
Sono un coniuge straniero di personale militare femminile in viaggio per gli Stati Uniti, in base alla legge 271.
Jste cizí choť amerického vojáka cestující do USA - podle zákona Kongresu č. 271. - Najednou?
Lei è un coniuge straniero di personale militare femminile in viaggio per gli Stati Uniti in base alla legge federale 271.
Ano, v pokoji č. 6, v prvním patře.
Sì. Camera sei, primo piano.
Prece s k.o.č.
Il mio G-A-T-T-O.
Č Bere příkazy.
Lui prende ordini.