ie | ID | DE | ive

ide angličtina

jelec jesen

Význam ide význam

Co v angličtině znamená ide?

ide

fish

Ide

A village in Devon, England, named after Saint Ida.
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyZdvořilost | Being politeTyhle věty v angličtině otvírají dveře: jak požádat o pomoc, jak nabídnout pomoc a jak se chovat zdvořile.Naučit se 15vet.cz »

Překlad ide překlad

Jak z angličtiny přeložit ide?

ide angličtina » čeština

jelec jesen

Synonyma Anglická synonyma

Která slova mají v angličtině podobný význam jako ide?
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyPráce a zaměstnání | Work and jobsPatnáct nejdůležitějších vět, které v angličtině potřebujete, když chcete konverzovat o práci a zaměstnání.Naučit se 15vet.cz »

Příklady ide příklady

Jak se v angličtině používá ide?

Citáty z filmových titulků

He has a loft. I can 'ide in it until the end of the war.
Má půdu, zašiju se tam do konce války.
No, no, it's not a good ide.
Ne, ne, to není dobrý nápad.
Two beers, Ide. one for me, one for me mate.
Dvě piva, Ido.jedno pro mě a jedno pro mýho kamaráda.
They are going to 'ide us. - Why not go back in the tunnel?
A proč se nevrátíme do tunelu?
When you find it, 'ide it secretly on your person.
Až ho najdete, schovejte ho nenápadně u sebe.
What were you do. Ing states. Ide?
Co jste dělala v Americe?
L. Isten. We can't dec. Ide.
Nemůžete se rozhodnout?
It's a last minute ide'a a had.
Ještě mě něco napadlo.
Hej, Tod, kako ide?
Čau Todde, jak to jde?
Look at you flossin' in a dope riz-ide.
Mrkněme v čems docestovala.
Conky, do you think. do yo u think it would be a good ide for me to go to the hospital and get that fixed?
Conky myslíš, že by byl dobrý nápad jít do nemocnice, aby mě tam dali dokupy?
Westsi-i-i-ide.
Tak. -Co chceš?
It's all Sammy's ide isn't it?
To je Sammyho nápad, viď?
We're supposed to ide here in a dark room like lepers that we're not seeing on the big screen?
To se máme schovávat v temným sklepení jako nějaký zrůdy, který by se neměli nikde ukazovat?