plást | past | last | plat

plast angličtina

plastid

Překlad plast překlad

Jak z angličtiny přeložit plast?

plast angličtina » čeština

plastid
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyV hotelu | At the hotelTyhle anglické věty se vám budou hodit v hotelové recepci.Naučit se 15vet.cz »

Synonyma Anglická synonyma

Která slova mají v angličtině podobný význam jako plast?

plast angličtina » angličtina

plastid

plast čeština

Překlad plast anglicky

Jak se anglicky řekne plast?

plast čeština » angličtina

plastic plastic material plastics
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyDále! | Come in!Patnáct způsobů, jak anglicky někoho pozvat dál, nebo se naopak sám nechat pozvat.Naučit se 15vet.cz »

Příklady plast anglicky v příkladech

Jak přeložit plast do angličtiny?

Citáty z filmových titulků

Nejlepší plast na světě. Ani škrábnutí.
Not a scratch on it.
To není led, to je plast.
Yes, that's not ice, that's plastic.
Nalil rychloshnoucí plast přímo do obvodů.
Poured plastic into the relay lines of the booster mirrors.
Použij zase ten plast!
Use the plastic again. - I can't.
Obličej byl hladký, lesklý. Byl to plast!
Well, the face was smooth, shiny, it was plastic.
Nemyslíte, Brigadýre, že by se hodilo navštívit tu továrnu na plast?
Do you know, Brigadier, a think perhaps a visit to that plastics factory would be in order, don't you?
Tento plast má unikátní vlastnosti, pane McDermotte.
This plastic has got unique properties, Mr McDermott.
Je to na omak studené a navlhlé. Plast by měl být hřejivý a suchý s.
It's got a cold clammy feel to it, now plastic should be warm and dry with.
Tlusté bahno, které nejde rozbít jako tekutý plast.
A thick sludge you can't break down, like a liquid plastic.
Ten plast je pak přeměněn na sprej.
The plastic is then transformed into a spray.
Plast?
Plastic?
Plast. To nemá s kůží co dělat.
They're vinyl, a thermal plastic radical.
Nejspíš používaj nějakej kvalitní plast.
They probably use some super-plastic.
Jen plast a kovové piliny.
Just plastic and metal shavings.

Možná hledáte...

Doporučujeme...Patnáct vět anglickyHledáme práci | Looking for a jobAž budete hledat práci, budou se vám hodit tyhle anglické věty.Naučit se 15vet.cz »