нация bulharština

Význam нация význam

Co v bulharštině znamená нация?

нация

група от хора (общност), които имат общо национално самосъзнание, общ език, територия, културно и историческо минало, национална идеалогия, и са обединени в една държава.
Doporučujeme...ČlánekCo má společného Bůh, Karel Gott a učení slovíček?Přečíst easylingo.cz »

Příklady нация příklady

Jak se v bulharštině používá нация?

Citáty z filmových titulků

Организация! Нация!
Skupina lidí, národ!
Цялата нация ще мине през вашата школа.
Celý národ projde vaší školou.
Точно така, както вие показвате висша саможертва за тази нация, тази младеж желае да бъде безкористна.
Tak, jako vy představujete nejvyšší oběť pro tento národ, tak ani tato mládež nechce zaostávat.
Затова тази вечер се заклеваме, всеки час, всеки ден, да мислим само за Германия, Народа и Райха, за нашата германска нация.
A tak dnes slávnostně slibujeme, že každou hodinu, každý den, budeme myslet na Německo, na lidi v Říši. a na náš Německý národ!
Виждам началото на една нова нация, както е казал Линкълн.
Vidím počátek nového národa, jak ho předpověděl Abraham Lincoln.
Там, където в една нация се отвори рана, там те се закрепват и започват да се хранят от загниващия организъм.
Kdekoliv národ ukáže svojí slabost, zakotví, a vyživují se na tomto chátrajícím organizmu.
Паразитната нация на юдеите е отговорна за голяма част от международните престъпления.
Parazitujíci židovský národ je též zodpovědný za velké procento mezinárodní kriminality.
Въпреки, че те бяха само едно малцинство, те знаеха, как да тероризират цялата толерантна нация.
Na to jak jsou malou menšinou, ví jak terorizovat velký tolerantní národ.
Еврейското мислене и еврейската кръв никога вече няма да замърсяват германската нация.
Židovské myšlení a židovská krev. už nikdy víc nebude znečisťovat německý národ.
Вечния закон на природата, да се пази расата чиста, е завещанието, което националсоциалистическото движение оставя на германската нация завинаги.
Věčný zákon přírody, udržující jednotlivé rasy čisté, je odkaz. který Národně-socialistické hnutí uchová pro německý národ navěky.
В центъра - енергията на Аденоид Хинкел, чийто гений водеше цялата нация и за чиято неспирна дейност той се грижеше ден и нощ.
Centrem byla osobnost Adenoida Hynkela, jehož génius řídil celý národ a jehož neslábnoucí píle jej zaměstnávala den a noc.
Една нация от руси със сини очи.
Tománie - národ blondýnů s modrýma očima.
Една нация не може да напредва с тях.
Tudy cesta k pokroku nevede.
Подобни има във фолклора на всяка нация.
Něco takového má ve folklóru skoro každý národ.

Možná hledáte...

Doporučujeme...Bulharština: konverzace se slovníkem a gramatikouKoupit booktook.cz »