efekt | fakt | sekt | fest

afekt čeština

Překlad afekt bulharsky

Jak se bulharsky řekne afekt?

afekt čeština » bulharština

привързаност обич любов

Příklady afekt bulharsky v příkladech

Jak přeložit afekt do bulharštiny?

Citáty z filmových titulků

Jako afekt tvého štěstí?
Ще спре да ми върви ли?
Ne.Nikdy jsem neměl afekt ve své skvělé mysli.
Не, дори не съм си го помислил.
Bolest nohou a emocionální afekt.
Болки в краката и псевдобулбарна парализа.
Paralýza je symptom M.S, stejně jako bolest nohy a emotivní afekt.
Парализата е симптом на МС. Както и болки в краката и псевдобулбарна парализа.
Omez svůj emoční afekt, prosím.
Намали емоционалният ефект, ако обичаш.

Možná hledáte...