h | a | uh | th

ah čeština

Překlad ah bulharsky

Jak se bulharsky řekne ah?

ah čeština » bulharština

амперчас

Příklady ah bulharsky v příkladech

Jak přeložit ah do bulharštiny?

Citáty z filmových titulků

Ah, hned jsem tam, vydrž.
А, ще дойда там. Почакайте един момент.
Ah, možná to tak bude.
О, може да е това.
Ah. Přiměřeně.
Да. нормално.
Ah, Karen.
А, Карен.
Ah, já jsem trošku.
Бях малко изморена.
Ah, téma se změnilo.
Сменихме темата.
Ah. nic.
А. нищо.
Ah. Aha!
А, ясно!
Ah, co nám udělají.?
А, какво ще ни направят?
Ah, co chceš?
А, какво е това?
Ah, podívej, miso polévka už se vaří!
Виж, супата кипи!
Ah. šamanka?
Шаманката?
Co se děje? Ah, ano.
Какво има?
Kdo? Ah, jistě.
Разбира се.