biotit čeština

Příklady biotit bulharsky v příkladech

Jak přeložit biotit do bulharštiny?

Citáty z filmových titulků

Analýza stop z rány naznačuje, že zbraní byla metamorfovaná usazenina, obsahující křemen, slídu, živec a biotit.
Анализа на следите, открити върху раната показва,че оръжието е било някакъв вид скално образувание, съдържащо кварц,слюда, фелдшпад и биотит.

Možná hledáte...