rain | cain | twain | tina

tain čeština

Příklady tain bulharsky v příkladech

Jak přeložit tain do bulharštiny?

Citáty z filmových titulků

Můj implantát mi dal sám Enabran Tain, hlava Obsidiánského řádu.
Имплантът ми беше сложен от Енабран Тейн, ръководителя на Ордена на Обсидиана.
Tain byl Obsidiánský řád.
Тейн беше Орденът на Обсидиана.
Z nějakého důvodu si nás Enabran Tain oblíbil.
По някаква причина Енабран Тейн ни взе под опеката си.
Mezitím Tain odešel do důchodu na kolonii Arawath.
По това време Тейн вече се беше оттеглил в Колония Ерават.
Jste Enabran Tain.
Вие сте Енабран Тейн.
Enabran Tain.
Енабран Тейн.
Já nevím. Ale Tain by to mohl vědět.
Аз не, но Тейн може би има.
To je místo, kde zmizel Tain?
Защо мислиш, че Тейн ще е там?
Tain byl přímo zodpovědný za mé vyhoštění z Cardassie.
Тейн е причината да живея в изгнание.
Nechceš snad, aby Tain zjistil, že tě trápí výčitky svědomí.
Нали не искаш Тейн да разбере, че изпитваш чувство на вина.
Jediný společný nepřítel, kterého teď máme, je Enabran Tain.
Единственият ни общ враг е Енабран Тейн.
Jako byste doufal, že Tain uspěje.
Звучите сякаш се надявате Тейн да успее.
Ne tak docela. Tain vymyslel tuhle akci.
Първоначалният план бе на Тейн.
Kde je vysílač, který Tain použil ke spojení se stanicí.
Предавателят, който Тейн използва за връзка със станцията, къде е?

Možná hledáte...