Rain | Cain | tina | ian

tain čeština

Příklady tain spanělsky v příkladech

Jak přeložit tain do spanělštiny?

Citáty z filmových titulků

Můj implantát mi dal sám Enabran Tain, hlava Obsidiánského řádu.
Enabran Tain, el jefe de la Orden obsidiana, me hizo el implante.
Tain byl Obsidiánský řád. Ani Centrální velení se neodvažovalo jít proti němu.
Tain era la Orden obsidiana, ni tan siquiera el comando central se atrevia a enfrentarse a él.
Z nějakého důvodu si nás Enabran Tain oblíbil.
Por algún motivo, a Enabran Tain le gustábamos especialmente.
Mezitím Tain odešel do důchodu na kolonii Arawath.
Para entonces, Tain se habia retirado a la colonia de Arawath.
Jste Enabran Tain.
Usted es Enabran Tain.
Enabran Tain.
Enabran Tain.
Ale Tain by to mohl vědět.
Quizá lo sepa Tain.
Tain byl přímo zodpovědný za mé vyhoštění z Cardassie.
Tain fue el responsable directo de mi destierro de Cardassia.
Nechceš snad, aby Tain zjistil, že tě trápí výčitky svědomí.
No quiere que Tain sepa que se siente culpable.
Jediný společný nepřítel, kterého teď máme, je Enabran Tain.
El único enemigo común que tenemos es Enabran Tain.
Jako byste doufal, že Tain uspěje.
Suena como si esperara que Tain lo lograra.
Tain vymyslel tuhle akci.
Tain lo planeó.
Říkals, že tady bydlel Enabran Tain.
Dijo que Enabran Tain vivía aquí.
Tain byl Garakův otec.
Tain era el padre de Garak.
Doporučujeme...Španělština pro pokročilé samoukyKoupit booktook.cz »

Možná hledáte...