čeština | angličtina | němčina | ruština
ce | a | AB | AC

čeština

Synonyma synonyma

Která slova mají podobný význam jako ?

čeština » čeština

jaký