čeština | angličtina | němčina | ruština
a | bál | bác | AB

čeština

Synonyma synonyma

Která slova mají podobný význam jako ?

čeština » čeština

jaký