á |  |  | a

čeština

Překlad německy

Jak se německy řekne ?

čeština » němčina

wie welches was (für ein)
Doporučujeme...Patnáct vět německyV kterém patře? | In welchem Stock?Patnáct vět v němčině, ze kterých se naučíte správně mluvit o patrech v domě.Naučit se 15vet.cz »