čeština | angličtina | němčina | ruština
alí |  | dpi | ali

-ší čeština

Synonyma -ší synonyma

Která slova mají podobný význam jako -ší?

-ší čeština » čeština

-ější -čí -ejší