gate | gatě | gates | tate

-gate čeština

Význam -gate význam

Co znamená -gate?

-gate

součást názvů afér