čeština | angličtina | němčina | ruština
gate | gabe | cate | game

-gate čeština

Význam -gate význam

Co znamená -gate?

-gate

součást názvů afér