čeština | angličtina | němčina | ruština
game | Gage | Gabe | Date

-gate němčina

Význam -gate význam

Co v němčině znamená -gate?

-gate

Suffix, das zur Bildung von Eigennamen für Skandale verwendet wird

Možná hledáte...

-gast | -gam