čeština | angličtina | němčina | ruština

-ický čeština

Význam -ický význam

Co znamená -ický?

-ický

charakterizuje následující podstatné jméno první částí slovního spojení  americký sen  kosmický koráb