ric | risk | rock | Nick

rick čeština

Příklady rick příklady

Jak se používá rick?

Jednoduché věty

Rick je moje přezdívka.

Citáty z filmových titulků

Rick je ve všem neutrální.
Rick?
Rick nikdy.
Překvapil vás Rick?
Překvapil vás Rick? Vysvětlení je jednoduché.
Rick Belden.
Fajn, Rick si ho půjčil.
Rick byl nahoře, a Morgan šel dolů.
Rick ti to řekl.
Rick mě nenávidí a ty to víš.
Víš, jak Rick snáší. Rick, Rick.
Oh, slečno Lindo, Říkal Rick něco?
Rick LeIand.
Rick je.
Rick je příliš chytrý než abychom je u něj našli.
Rick, kterého jsem znala v Paříži, by to pochopil.
Rick a Mary Lou Thompsonovi.
Rick Belden. Kde ses chlape schovával?
Rick? Kdo je to?
Jste u Ricka. Rick je.
Kim Atwood, Michael Murphy, G Wood, Rick Neilan a Bobby Troup.
Ču-rick, Vyvyan.
Rick, Britanie!
Rick Rhoden nadhazuje.
Rick tu bude za chviličku.
Rick tě všude hledal.
Rick zůstal déle ve škole.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Je nepravděpodobné, že by Rick Santorum či mnozí z jeho příznivců četli postmoderní teoretiky.
Podle studie, již roku 2013 předložil vědec Rick Heede, lze bezmála dvě třetiny oxidu uhličitého, který byl vypuštěn od poloviny 18. století, připsat na vrub pouhým 90 největším producentům fosilních paliv a cementu, z nichž většina stále vyvíjí činnost.

Možná hledáte...