ric | risk | rock | nick

rick čeština

Příklady rick rusky v příkladech

Jak přeložit rick do ruštiny?

Citáty z filmových titulků

Rick je ve všem neutrální.
Рик абсолютно нейтрален во всех вопросах.
Rick? Kdo je to?
А кто такой Рик?
Jste u Ricka. Rick je.
Мадмуазель, вы у Рика.
Rick nikdy.
Рик, никогда не.
Rick je příliš chytrý než abychom je u něj našli.
Если они у Рика, он слишком умен, чтобы позволить вам их найти!
Rick, kterého jsem znala v Paříži, by to pochopil.
Я могла бы рассказать Рику, которого я знала в Париже. Он бы понял.
Překvapil vás Rick?
Вы удивлены насчет Рика?
Kim Atwood, Michael Murphy, G Wood, Rick Neilan a Bobby Troup.
Ким Этвуд, Майкл Мэрфи, Джи Вуд, Рик Нилан и Бобби Труп.
Ču-rick, Vyvyan.
Фрик, Вивиан.
Rick, Britanie!
Рик, Великобритания!
Rick Rhoden nadhazuje.
Рик Роден, на горке.
Rick tu bude za chviličku.
Рик вот-вот выскочит.
Rick tě všude hledal.
Рик тебя обыскался.
Rick zůstal déle ve škole.
Рик остался после уроков.
Doporučujeme...Patnáct vět ruskyAutobusy, tramvaje a metro | Автобусы, трамваи и метроS těmito ruskými větami se neztratíte v hromadné dopravě kdekoliv, kde se mluví rusky.Naučit se 15vet.cz »

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Podle studie, již roku 2013 předložil vědec Rick Heede, lze bezmála dvě třetiny oxidu uhličitého, který byl vypuštěn od poloviny 18. století, připsat na vrub pouhým 90 největším producentům fosilních paliv a cementu, z nichž většina stále vyvíjí činnost.
По данным исследования ученого Рика Хеде в 2013 году, почти две трети выбросов углекислого газа, начиная с 1750-х годов, происходят от всего лишь 90 крупнейших производителей ископаемого топлива и цемента, большинство из которых до сих пор функционируют.

Možná hledáte...

Doporučujeme...Patnáct vět ruskyOdkud jste? | Откуда вы?Pár vět, které se vám budou hodit, až se budete s někým rusky bavit o tom, odkud pocházíte a kde bydlíte.Naučit se 15vet.cz »