ric | risk | rock | nick

rick čeština

Příklady rick francouzsky v příkladech

Jak přeložit rick do francouzštiny?

Citáty z filmových titulků

Rick LeIand.
Rick Leland.
Rick LeIand.
Rick Leland.
Rick je ve všem neutrální.
Rick ne prend jamais parti.
Jste u Ricka. Rick je.
Le patron de cette boîte.
Napijete se s námi? - Rick nikdy.
Un verre?
Rick je příliš chytrý než abychom je u něj našli.
Rick est trop malin, vous ne trouverez rien.
Rick, kterého jsem znala v Paříži, by to pochopil.
J'aurais pu tout dire au Rick de Paris. Il aurait compris.
Překvapil vás Rick?
La présence de mon ami Rick vous surprend?
Rick a Mary Lou Thompsonovi.
Rick et Mary Lou Thompson.
Rick Belden.
Rick Belden!
Fajn, Rick si ho půjčil.
Rick l'a empruntée.
Rick byl nahoře, a Morgan šel dolů.
Rick était à l'étage.
Rick ti to řekl.
Rick t'a dit ces choses.
Rick mě nenávidí a ty to víš.
Il me déteste. Il m'a toujours détestée et tu le sais.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Je nepravděpodobné, že by Rick Santorum či mnozí z jeho příznivců četli postmoderní teoretiky.
Il est peu probable que Rick Santorum, ou la majorité de ses sympathisants, aient lu quoique ce soit de ces théoriciens postmodernes.

Možná hledáte...