ri | rc | ic | rip

ric francouzština

Význam ric význam

Co v francouzštině znamená ric?

ric

(Boisson) (Populaire) Variante de ricard.

Příklady ric příklady

Jak se v francouzštině používá ric?

Citáty z filmových titulků

On a eu de la chance, c'était ric-rac.
Měli jsme štěstí. Povedlo se to.
Je suis Malek Ric!
Já jsem Malik Rik!
Non! Tu n'as plus d'amis pour te protéger maintenant, Malek Ric.
Už tu nemáš nikoho, kdo by tě ochránil, Malik Riku!
Les Sarrasins. Malek Ric!
Malik Rik.
Malek Ric. Donc nous sommes en Terre Sainte?
Takže jsme ve svaté zemi?
L'un d'eux est le roi d'Angleterre, Malek Ric.
Jedním z nich je král anglický, Malik Rik.
Malek Ric?
Malik Rik?!
La soeur de Malek Ric. Ici pour vous obéir.
Sestra Malik Rika, zde k tvým službám.
Mais il y a trop de f ric en jeu.
Ale je v tom už hodně peněz.
Je me fiche du f ric.
Peníze mě nezajímají.
Il a pris ton f ric, et il est parti.
Přišel k tobě,vzal peníze a odešel.
Je m'en fous que ce soit ric-rac.
Nezajímá mě, že to máš za pár. Dělej, co se ti říká.
C'est pas comme si j'avais pas le f ric.
Podívej se.
Il y a mis tout son f ric, et vous f outez tout en I'air?
On dal všechny prachy co měl do tohoto vybavení. Vy to jen tak dáte pryč?

ric čeština

Příklady ric francouzsky v příkladech

Jak přeložit ric do francouzštiny?

Citáty z filmových titulků

Bim-bam a ric-pic na jůhů ruty šuty.
Et le truc machine le bidule?
Ty a Ric ste se na mě domluvili?
Vous m'avez piégé?
Ric Ocasek by mě zabil, kdyby.
Ric Ocasek me tuerait si.
Můj přítel Ric se opil a pohřbil mě zaživa.
Mon copain Rico s'est soulé et il m'a enterrée vivante.
Co mi z toho na začátku ukázal Ric, to byla jen špička ledovce.
L'histoire que Ric m'a racontée au début n'était que la partie émergée.
Ric je díky práci s delfíny známý po celém světě.
Ric est mondialement connu pour son travail avec les dauphins.
Ric nějak naverboval Nikaragujskou armádu. Naložili delfíny do helikoptéry, převezli je k moři a delfíni byli na svobodě.
Ric s'est débrouillé pour obtenir l'aide des forces militaires qui les ont mis dans notre hélico.
Ric ale upozornil na to, že zajedou loděmi do skryté zátoky, kam není vidět, a kde nevybrané delfíny vyvraždí a prodají na maso.
Ric nous a montré des bateaux qui entraient dans une crique secrète, loin des regards où les dauphins non-sélectionnés sont massacrés et vendus pour leur viande.
Žokej Ric Yanko, můj soupeř.
Ric Yanko, un jockey concurrent.
Ric nikdy nedostal dobrýho koně, dokud Sonny nezmizel.
Ric n'a jamais eu un bon cheval, jusqu'à ce que Sonny disparaisse.
Ric Yanko?
Ric Yanco?
Takže, co se tady tu noc stalo? Já a Ric-Ric jsme chodili sem a tam na jeviště.
Moi et Ric-Ric, on s'engueulait sur scène.
Takže, co se tady tu noc stalo? Já a Ric-Ric jsme chodili sem a tam na jeviště.
Moi et Ric-Ric, on s'engueulait sur scène.
To je Ric-Ricova banda. Předpokládám, že chtějí krev.
Ils veulent du sang.